2 – 4 jaar

2 jaar

De jeugdverpleegkundige bespreekt je vragen en controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Voorafgaand aan dit bezoek ontvang je een vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijst kunnen onderwerp van gesprek zijn. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.
 

3 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts controleert de algemene gezondheid en ontwikkeling van je kind. Tijdens dit bezoek wordt een ogentest gedaan. Je kunt de ogentest van tevoren oefenen met je kind. Informatie over de ogentest kun je vinden in het groeiboekje. Natuurlijk is er ook ruimte voor je eigen vragen.
 

4 jaar

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kijkt naar de ontwikkeling en algemene gezondheid van je kind. Ze bespreekt ook jouw vragen. Bij dit bezoek wordt er een ogentest gedaan en krijgt je kind een inenting. De volgende oproep voor de jeugdgezondheidszorg zal plaatsvinden in groep 2 van de basisschool.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties