VSWT

Wat doet het jeugdteam?

Het jeugdteam bestaat uit een breed multidisciplinair team. Binnen dit team zijn er medewerkers die expertise hebben op het gebied van onder andere opvoedingsondersteuning, videohome training (VHT), verstandelijke beperking, psychiatrie, scheidingsproblematiek, persoonsgebonden budget (PGB), veiligheid (huiselijk geweld en kindermishandeling), onderwijs, integrale vroeghulp en het toeleiden naar specialistische hulp. (doorlinken naar tekst specialistische hulp) Daarnaast is het team divers samengesteld wat betreft afkomst, achtergrond en identiteit.

Bij de hulp die onze jeugdteamprofessionals verlenen, zijn vier uitgangspunten belangrijk:

  • De hulpvraag staat centraal en niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
  • De hulp is gericht op jullie gezin, en als het nodig is betrekken we graag ook andere familieleden, jouw huisarts of (onderwijs)professionals.
  • Hulp krijgen jullie vooral in de eigen leefomgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond het kind of gezin: jouw netwerk.
  • In overleg met jullie kunnen de jeugdteamprofessionals een aanvraag indienen voor zwaardere, specialistische hulp.
     

Hoe werkt het jeugdteam binnen het Vivera Sociaal Wijkteam?

Vragen om hulp of advies kan soms een grote stap zijn. Het is dan prettig om van tevoren al te weten wat je kunt verwachten. Klik hier om te je lezen hoe we bij het Vivera Sociaal Wijkteam te werk gaan.

Informatie over het jeugdteam of aanmelden kan via het Vivera Sociaal Wijkteam.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties