Cursus De Zorg de Baas (online)

facetime

Zorgen voor een ander geeft vaak voldoening, maar vraagt veel tijd en energie. Ook al is de zorg voor veel mensen vanzelfsprekend, het kan intensief zijn. Om overbelasting te voorkomen gaan we onder andere aan de slag met het krijgen/houden van een gezonde balans, grenzen stellen, minder piekeren en invloed uitoefenen. Voor de start van de cursus bespreken we in een telefonisch intakegesprek of de cursus aan uw verwachtingen voldoet.   

De cursus De Zorg de Baas is voor mensen die zorgen voor een naaste (partner, kind, ouder, ander familielid, vriend) met een chronische ziekte, psychische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke en/of verstandelijke beperking of dementie. Deze cursus wordt aangeboden voor mantelzorgers uit Papendrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. Deelname kost 15 euro (voor uw eigen cursusmap).

De cursus is online en deelnemers zien en horen elkaar. Er is interactie. U krijgt van tevoren een instructie en een link via de mail. 

Tijd en data 9:30 tot 10:45 uur: donderdagochtenden 4 en 18 maart, 1 en 22 april, 20 mei, 3 juni en een terugkombijeenkomst op 8 juli 2021.

Trainers: mantelzorgconsulenten van Sterk Papendrecht.

Aanmelden: mantelzorg@sterkpapendrecht.nl of bel 078 615 47 41.

Mantelzorgers uit Papendrecht hebben voorrang. In september starten we de Cursus waarbij mantelzorgers uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht voorrang hebben. 

 

Voor wie? Wanneer Locatie
Mantelzorgers 20 mei
09:30 tot 10:45
Online Les 5
Mantelzorgers 03 juni
09:30 tot 10:45
Online Les 6
Mantelzorgers 08 juli
09:30 tot 10:45
Online terugkombijeenkomst