Financieel misbruik van ouderen

wonen

Verwaarlozing, fysiek of psychisch geweld, seksueel en financieel misbruik zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling. Niet al deze vormen van mishandeling zijn van buiten te zien. Dat maakt het voor mensen om het slachtoffer heen soms lastig om in actie te komen.
Maar als bij een oudere kostbare spullen verdwijnen, als iemand opeens niet meer naar de kapper gaat terwijl hij of zij er normaal altijd erg verzorgd uitzag, of als een ouder echtpaar opeens de huur niet meer kan betalen, zijn dat wel signalen die u misschien toch ziet. Signalen die u bespreekbaar kunt maken met het sociaal team in uw gemeente, met uw huisarts, of met Veilig Thuis.

Interviews over financieel misbruik van ouderen

Om u te helpen signalen van financieel misbruik te herkennen en om u te adviseren over de stappen die u kunt zetten als u een vermoeden van financieel misbruik heeft, is een serie van vier TV-interviews met verschillende betrokken beroepskrachten gemaakt in opdracht van Veilig Thuis ZHZ en Yulius-Indigo ZHZ, in samenwerking met RTV Dordrecht. In het eerste programma wordt ingegaan op wat financieel misbruik is, het tweede behandelt de signalen van financieel misbruik, in het derde wordt ingegaan op de stappen die u kunt zetten en in de laatste aflevering wordt het voorkomen van financieel misbruik besproken.

De TV-interviews worden uitgezonden op RTV Dordrecht op zondag 8 november, 15 november, 22 november en 29 november om 18.00 uur.

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties