Voorlichtingsbijeenkomst ouderen en mantelzorgers

koppel

Marian Don, ouderenadviseur bij Diverz, legt uit “eenieder die ouder wordt zal ervaren dat er een moment komt waarop dingen niet meer vanzelf gaan of zelfs onmogelijk worden. Dat gaat vaak heel geleidelijk, maar kan zich ook zomaar openbaren als gevolg van het wegvallen van een partner of de diagnose van parkinson of dementie”.

“Dan komt de noodzaak van ondersteuning om de hoek kijken”, vult Marjolein van Lelieveld, casemanager dementie bij de Swinhove Groep, aan. “Wat je wil is dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Daarom is het zo belangrijk nu al in te spelen op de zorgvragen die zich straks mogelijk voor kunnen doen. Wat kan ik nu al doen om voor de toekomst de kwaliteit van leven te garanderen? Welke begeleiding is er nu al beschikbaar om het persoonlijk welzijn zoveel mogelijk te waarborgen?”

“Het zijn vragen waar wij als DWZ 3 juni a.s. graag persoonlijk antwoord op geven”, vertelt Marian. “Zo zal ik namens Diverz de bezoekers van de bijeenkomsten informeren over ons dienstenpakket. Denk dan bijvoorbeeld aan de personenalarmering, de mobiele alarmering of onze maaltijdendienst”. “En ik vertel de geïnteresseerden namens de Swinhove Groep alles over onze   dagbesteding, onze woonlocaties en onze thuiszorg”, legt Marjolein uit. Ook Aafje zal vertegenwoordigd zijn en iets vertellen over de evenementen en uitstapjes die zij organiseert en een toelichting geven over diensten in en om het huis”, vult zij nog aan.

“Toch komt onze meerwaarde en deskundigheid het best tot zijn recht door onze samenwerking”, gaat Marian verder, “kom ik bijvoorbeeld bij iemand thuis en stel ik vast dat meneer of mevrouw eenzaam is dan schakel ik Aafje in zodat diegene een koffieochtend kan bezoeken of mee kan doen met een activiteit. Signaleert Marjolein bij iemand een valincident dan regelen wij van Diverz de alarmering. De samenwerking is er dus voortdurend, daarbij is het voor de cliënt belangrijk dat de lijnen kort zijn. De cliënt bepaalt, daar ligt steeds de wens en de vraag om mee te willen doen”.

  “Wij wijzen u graag de weg”

Voorlichtingsbijeenkomsten: 

3 juni a.s. op de locatie Swinstaete van 13.00 uur tot 17.00 uur

8 juli a.s. op de locatie Pruylenborg en dat de gehele dag.

Vanzelfsprekend houden wij bij alle bijeenkomsten rekening met de 1,5 meter afstand en het aantal bezoekers.

Enthousiast sluit Marjolein af, “normaal gesproken hadden wij een power-point presentatie verzorgd, wel staat er voor iedereen een informatietas klaar met ook nog een leuke verrassing. Wandel eens binnen, wij wijzen u graag de weg. Op veel vragen hebben wij samen het antwoord”.

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marjolein van Lelieveld mvlelieveld@swinhovegroep.nl/ 0651616172 of Marian Don m.don@diverz.info/ 0617258748.