De vrijheid om keuzes te maken

In het afgelopen jaar groeide bij veel Nederlanders de twijfel of de informatie die zij kregen vanuit de overheid wel betrouwbaar was. En ook of de beslissingen die genomen werden en de regels die opgesteld werden wel goed waren. Het gevoel van ‘niet vrij zijn’ maakte veel mensen angstig en boos. Begrijpelijk.
 

Onbewuste keuzes

We zijn er in ons land aangewend dat we ontzettend veel vrijheid hebben. Dat we zelf mogen beslissen wat we denken, wat we vinden en wat we doen. Door die vrijheid beseffen we vaak nauwelijks aan hoeveel regels we ons houden zonder het zelf te merken: stoppen voor een rood licht, in een rij wachten voor de kassa, kloppen voor we ergens binnenlopen. Het zijn kleine regeltjes en afspraken waar eigenlijk nooit over nadenken omdat ze zo gewoon zijn. Als u zich bij ieder stoplicht af moest vragen: “Ben ik het wel eens met de reden waarom ik hier moet stoppen?” zou het dagelijks leven behoorlijk ingewikkeld worden. Maar zodra de regels veranderen gaan we ineens wel bewust nadenken wat we ervan vinden en vragen we ons af of we wel een keuze hebben.
 

Goed voor de een maar niet altijd voor de ander

In Nederland is het antwoord bijna altijd ‘ja’. U heeft een keuze. Maar u moet beseffen dat het maken van die keuze ook gevolgen kan hebben. In het afgelopen jaar heeft de regering ons gezegd dat we minder mogen om op die manier de veiligheid van anderen te beschermen. In het begin was dat nog best makkelijk maar na een jaar vroegen steeds meer mensen zich of het beschermen van de een, niet de ondergang van de ander betekende. Het is ongelofelijk moeilijk om die vraag te beantwoorden en iedereen moet voor zichzelf bepalen: “Houd ik me aan de regels, ondanks dat ik het moeilijk vind, omdat ik het eens ben met de reden achter die regels. Of houd ik me er niet aan omdat ik het er zó niet mee eens ben dat ik bereid ben de gevolgen te accepteren.” 
 

Bekijk alle kanten

Om goede keuzes te maken is het belangrijk dat u voldoende informatie heeft. Soms lijkt het makkelijk om alleen de informatie te vertrouwen die u tegenkomt op social media of die u hoort van iemand in de omgeving. Mara ga ook zelf op zoek naar nieuwe informatie en probeer daarbij zoveel mogelijk verschillende kanten van het onderwerp te bekijken. Luister naar de voorstanders, de tegenstanders en de experts. 
 

Vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid

Bedenk ook, voor u een keuze maakt, welke mogelijke gevolgen die keuze heeft en of u bereidt bent die te accepteren. Om maar even het voorbeeld van het stoplicht te nemen: u heeft haast en kiest ervoor om door rood te rijden. Bent u zich bewust van de mogelijke gevolgen (boete, aanrijding) en bent u bereid daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? Door bewust na te denken over keuzes, beseft u dat u vrij bent. Ook als dat soms niet altijd zo voelt.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties