Autorijden met een beperking

U moet ‘rijgeschikt’ zijn om auto te rijden. Dit betekent dat u lichamelijk én geestelijk in orde bent om te rijden. Een medische keuring geeft aan of u rijgeschikt bent.

  • Bestuurders van 75 jaar en ouder worden elke 5 jaar door een arts medisch gekeurd.
  • Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u ook uw rijgeschiktheid laten testen.

Medische keuring

Een arts onderzoekt tijdens de medische keuring:

  • of uw armen en benen goed werken
  • hoe hoog uw bloeddruk is
  • of u voldoende ziet
  • of u lichamelijk en geestelijk in orde bent om veilig te rijden

Rijden met ziekte of beperking

  • Heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u uw rijgeschiktheid laten testen bij het CBR. Bijvoorbeeld als u epilepsie of diabetes heeft. Of als u wilt rijden met een prothese of oogaandoening.
  • Heeft u al een rijbewijs, maar twijfelt u aan uw rijgeschiktheid? Ook dan kan het CBR beoordelen of u rijgeschikt bent.
  • Vraagt u zich af of een familielid of bekende rijgeschikt is? Stel hem of haar dan voor een 'eigen verklaring' in te vullen. Het CBR beoordeelt dan of hij of zij rijgeschikt is.

Oordeelt het CBR dat iemand ‘niet rijgeschikt’ is? Dan mag die persoon niet meer rijden.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties