Families first

Heeft uw gezin ernstige problemen met opvoeden? Dan kunt u misschien terecht bij 'Families First'. Deze organisatie biedt hulp aan een gezin. Met als doel: uw gezin bij elkaar houden en uithuisplaatsing van uw kind(eren) voorkomen.

Hulp van Families First is bedoeld voor gezinnen waarbij:

  • De problemen zo groot zijn dat een kind eigenlijk uit huis geplaatst moet worden.
  • De ouders mee willen werken aan Families First.
  • Het kind veilig thuis kan blijven wonen.

Voor gezinnen met een kind met een licht verstandelijke beperking is er Families First LVG.

Hulp

  • U maakt samen met uw gezin en de hulpverlener van Families First afspraken. Bijvoorbeeld beter communiceren met uw kind. Of minder snel boos worden.
  • De hulpverlener geeft advies en tips. En hij of zij leert u hoe u met uw kind kunt omgaan.
  • U krijgt ook hulp bij praktische zaken, als u dat wilt. Bijvoorbeeld hulp bij uw administratie. Of bij het regelen van het huishouden.

De hulpverlener komt bij u thuis en is 24 uur per dag bereikbaar.

Regelen

 

 

 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Families first'

Alle veelgestelde vragen