Ingrijpen bij een onveilig thuis

Een veilig thuis betekent dat een kind thuis gezond kan opgroeien. En zich goed kan ontwikkelen. Soms lukt dat niet door onveilige situaties thuis. Bijvoorbeeld:

  • als u als ouder de zorg - tijdelijk - niet aankunt, bijvoorbeeld vanwege ernstige gedragsproblemen bij uw kind
  • omdat er veel verschillende problemen zijn in uw gezin, bijvoorbeeld door schulden, verslaving en ruzies
  • bij psychiatrische problemen bij een van de ouders

Hulp

Is er sprake van een onveilige situatie thuis? En woont uw kind bij u thuis?

  • Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.
  • De hulp is gericht op het verbeteren van de opvoeding. Of op het anders omgaan met het gedrag van het kind.
  • Helpt vrijwillige hulp niet genoeg? Dan kan de kinderrechter een kind uit huis plaatsen (gedwongen maatregel).

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Ingrijpen bij een onveilig thuis'

Alle veelgestelde vragen