SVB, beheerder PGB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg.

  • U krijgt het persoonsgebonden budget niet op uw eigen rekening.
  • De SVB ontvangt het bedrag van uw persoonsgebonden budget via de gemeente of het zorgkantoor. De SVB beheert het budget voor u. Dit heet Trekkingsrecht.
  • U kiest de zorgverlener en sluit een overeenkomst met de zorgverlener af.
  • De SVB controleert de rekeningen. En betaalt daarna de zorgverlener vanuit uw persoonsgebonden budget.

Contract afsluiten

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties