Trekkingsrecht pgb

Regelt u zelf zorg thuis met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan krijgt u het geld van uw pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget. En betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat heet trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor:

Voor pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt geen trekkingsrecht. Uw zorgverzekeraar regelt de betalingen met uw pgb. U kunt wel de salarisadministratie van de SVB gebruiken.

Regelen

  • U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen.
  • U moet dan een declaratie indienen. Bijvoorbeeld een factuur, urenbriefje of vooraf afgesproken maandelijks bedrag.
  • U krijgt elke maand een overzicht van uw uitgaven. In het overzicht staat hoeveel budget u nog over heeft. Via ‘Mijn PGB’ van de SVB ziet u uw budget en alle betalingen.

Zorgovereenkomst

  • De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener.
  • U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen.
  • Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten die u kunt gebruiken.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties