Zorgverlof

Wilt u verlof opnemen om te zorgen voor uw zieke kind, partner of ouder? Of om te zorgen voor een ander familielid, een vriend of bekende? Dan heeft u recht op zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

  • Kortdurend zorgverlof duurt elk jaar maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat bijvoorbeeld maximaal 80 uur. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Misschien moet u wel aantonen dat het verlof echt nodig is. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen komt als u afwezig bent.
  • Bij kortdurend zorgverlof ontvangt u meestal - een deel - van uw salaris.

Uw werkgever moet volgens de wet in beginsel maximaal twee werkweken per jaar minstens 70 procent van uw loon betalen (het bedrag dat u krijgt, mag niet onder het minimumloon komen). Maar in uw CAO kan een andere regeling staan over kortdurend zorgverlof. Sommige werkgevers betalen daarom helemaal geen loon door. Ook het aantal verlofdagen kan anders zijn. Vraag uw werkgever om meer informatie.

Langdurend zorgverlof

  • Bij langdurig verlof verzorgt u iemand die levensbedreigend of langdurig ziek is.
  • Langdurend zorgverlof duurt elk jaar maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een werkweek van 40 uur betekent dat maximaal 240 uur. U kunt deze uren ook verspreiden over meerdere weken.
  • U kunt zorgverlof aanvragen bij uw werkgever. Misschien moet u wel aantonen dat het verlof echt nodig is. Bijvoorbeeld met een doktersverklaring. Uw werkgever mag zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf in ernstige problemen als u afwezigheid bent.
  • Uw werkgever hoeft uw salaris tijdens het verlof niet door te betalen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Bij u in de buurt

Cursus De Zorg de Baas
1 december 2021

Mama Vita
6 december 2021

SamenSterk
7 december 2021

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen