Mijn kind is druk of impulsief

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen verloopt in fasen. Lees adviezen over de opvoeding als uw kind druk of impulsief is:

Is er meer aan de hand?

Denkt u dat er meer aan de hand is dan druk of impulsief gedrag? Is uw kind bijvoorbeeld veel beweeglijker of onrustiger dan leeftijdsgenoten? Heeft uw kind te weinig controle over zijn gedrag en te weinig remmingen voor zijn leeftijd? Heeft u of uw kind daar erg veel last van?

Dan kunt u terecht bij uw huisarts. Of hulp krijgen van een team voor integrale vroeghulp.

Hulp van de huisarts

  • De huisarts geeft zelf psychische hulp aan uw kind. Of hij verwijst uw kind door naar de jeugdpsychiater.
  • De jeugdpsychiater kan vaststellen welk probleem uw kind heeft. Bijvoorbeeld ADHD.

Hulp van team integrale vroeghulp

  • Is uw kind tussen de 0 en 7 jaar? En merkt u dat er iets is, maar u weet niet goed wat? Neem dan contact op met een team voor integrale vroeghulp

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Mijn kind is druk of impulsief'

Alle veelgestelde vragen