MultiFunctioneel centrum

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis? Dan kan uw kind mogelijk terecht in een MultiFunctioneel Centrum.

Soort (psychiatrische) problemen

Een psychiatrisch probleem is bijvoorbeeld:

  • het gedrag van uw kind is een ernstig probleem
  • uw kind heeft een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld ADHD, dyslexie of autisme
  • vaak heeft een jongere ook leerproblemen en opvoedingsproblemen. 

Heeft uw kind een trauma, stemmingsstoornis of psychose? En heeft uw kind een licht verstandelijke beperking? Dan kan uw kind ook terecht in een Multifunctioneel Centrum.

Zorg en behandeling

Uw kind krijgt in een MultiFunctioneel Centrum verschillende soorten hulp:

  • op afspraak (ambulant)
  • medische diagnose of een kleine behandeling door een arts (poliklinische zorg)
  • dagbehandeling of deeltijdbehandeling
  • een opname: uw kind woont dan tijdelijk in de instelling

Vergoeding

  • De zorg en behandeling van uw kind in een MultiFunctioneel Centrum is jeugdhulp. Uw kind krijgt toegang tot jeugdhulp via uw gemeente.
  • Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'MultiFunctioneel centrum'

Alle veelgestelde vragen