Omgaan met boosheid en agressie

Sommige kinderen en jongeren kunnen hun emoties niet goed beheersen. Ze zijn opstandig, worden snel boos of zelfs agressief. Wat kunt u als ouder doen?

Advies krijgen

U kunt op allerlei manieren het gedrag van uw kind aanpakken. Lees opvoedadviezen voor verschillende levensfasen:

Cursus of training

Er zijn verschillende cursussen en trainingen voor uw kind om minder boos of agressief te zijn. Bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining. Hij of zijn leert dan op een positieve manier met anderen om te gaan. Maar ook wat een kind kan doen in lastige situaties zoals ruzies. Kinderen oefenen met rollenspellen, discussies en krijgen huiswerkopdrachten.

Voor wie?

Een cursus of training is geschikt voor kinderen en jongeren die:

  • vaak agressief zijn
  • woedeaanvallen hebben
  • vaak prikkelbaar zijn of zich aan anderen ergeren
  • anderen de schuld geven van hun eigen gedrag

Vinden van training of cursus

Informeer bij een GGZ-instelling, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp of bij een lokale vestiging van MEE in uw buurt (voor kinderen met een beperking). Waar uw kind precies moet zijn, hangt af van de problemen. Uw huisarts of gemeente verwijst u naar de juiste organisatie.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Omgaan met boosheid en agressie'

Alle veelgestelde vragen