Ondertoezichtstelling en gezinsvoogd

Ondertoezichtstelling is een maatregel die de kinderrechter oplegt. Bijvoorbeeld als in uw gezin ernstige problemen zijn met opvoeden. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

  • Ondertoezichtstelling is nodig als vrijwillige hulp geen oplossing biedt voor de problemen.
  • Het doel van ondertoezichtstelling is dat u na een tijd weer zelf verantwoordelijk bent voor de opvoeding.

Regelen

Loopt uw kind risico’s en kunt of wilt u daar zelf niets aan doen? Dan schakelt jeugdhulpverlening de Raad voor de Kinderbescherming in.

  • De raad kan de kinderrechter vragen om uw kind onder toezicht te stellen.
  • Besluit de kinderrechter een kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit. De instelling regelt dan een gezinsvoogd.

Gezinsvoogd

  • U blijft zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Maar de gezinsvoogd begeleidt u. Zodat uw kind beter opgroeit.
  • De gezinsvoogd helpt ook om problemen bij de opvoeding op te lossen.
  • U bespreekt belangrijke beslissingen over uw kind eerst met de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Ondertoezichtstelling en gezinsvoogd'

Alle veelgestelde vragen