Pedologisch instituut

Een pedologisch instituut (PI) geeft hulp aan kinderen met zware leerproblemen, gedragsproblemen of emotionele problemen. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd.

Hulp

In Nederland zijn 7 instituten. Ze zijn verbonden aan een universiteit. 

  • De meeste kinderen volgen een dagbehandeling. Ze gaan daarnaast naar de school die bij het instituut hoort.
  • Deze school biedt cluster 4-onderwijs, ook wel ZMOK-onderwijs genoemd (onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen).
  • Sommige kinderen overnachten in de instelling.
  • Een kind kan er ook een korte tijd een behandeling krijgen of begeleiding.

Uw kind krijgt er hulp van pedagogen, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en onderwijzers.

Locaties

Aanmelden

Wilt u uw kind laten behandelen bij een pedologisch instituut? Dan heeft u een verwijzing nodig. De volgende mensen kunnen uw kind (of gezin) verwijzen:

Is uw kind onder de 18 jaar? Dan is de behandeling van uw kind een soort jeugdhulp. Heeft u een verwijzing voor uw kind? Dan krijgt uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Dit staat in de jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Vraag daarom uw gemeente om meer informatie.

Kosten

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u niets.
Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekeraar mogelijk de kosten.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Pedologisch instituut'

Alle veelgestelde vragen