Verblijf in een jeugdinstelling

Soms kan uw kind niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld als uw kind een gedragsprobleem of een psychisch probleem heeft. Wonen in een jeugdinstelling is dan soms beter voor u en uw kind.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen verschillende problemen hebben:

  • emotionele problemen of gedragsproblemen
  • lichamelijke klachten, of zichzelf slecht kunnen verzorgen
  • leerproblemen en aandachtsproblemen
  • slechte relatie met ouders
  • problemen op school, werk of het opbouwen van een sociaal netwerk

Vrijwillig of gedwongen in een jeugdinstelling

Uw kind woont - vrijwillig of gedwongen - in een jeugdinstelling: in een open of besloten groep.

  • Open groep: uw kind is vrij om het terrein van de instelling te verlaten. Bijvoorbeeld om naar school te gaan. Of voor sport en hobby's.
  • Besloten groep: uw kind mag alleen met toestemming het terrein van de instelling verlaten. Of alleen onder begeleiding naar buiten. 

Verblijf regelen

Heeft uw kind tijdelijk verblijf nodig?

  • Tijdelijk verblijf in een jeugdinstelling valt voor een groot deel onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp.
  • U vraagt hiervoor een indicatie of doorverwijzing aan bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind.

Heeft uw kind langdurig zorg nodig?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Veelgestelde vragen over 'Verblijf in een jeugdinstelling'

Alle veelgestelde vragen