Pgb voor wijkverpleging

Wilt u zelf bepalen wie u - of uw kind - verzorgt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. Een pgb voor wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het heet daarom ook wel een Zvw-budget. Of een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Met een Zvw-budget kunt u de volgende zorg inkopen:

 • wijkverpleging voor jeugd of volwassenen, persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis
 • intensieve kindzorg (IKZ) - IKZ bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding

Wilt u met een pgb andere zorg inkopen? Dan heeft u mogelijk recht op een pgb via uw gemeente. Of via een zorgkantoor.

Voorwaarden pgb wijkverpleging

U - of uw kind - krijgt een pgb voor wijkverpleging bij:

 • een indicatie van een wijkverpleegkundige - voor intensieve kindzorg otvangt uw kind de indicatie van een kinderverpleegkundige
 • zorg op wisselende of ongebruikelijke tijden
 • zorg op verschillende plaatsen: bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk of op andere locaties
 • zorg die moeilijk vooraf is in te plannen: bijvoorbeeld bij hulp op afroep
 • zorg die 24 uur per dag nodig is
 • zorg van vaste zorgverleners, of vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen

U moet ook - alleen of met hulp van een wettelijk vertegenwoordiger:

 • een budgetplan kunnen maken
 • het pgb kunnen beheren: bijvoorbeeld contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, zorgverleners aansturen

Regelen

 • U vraagt het Zvw-budget aan bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw zorgverzekeraar controleert of u het aanvraagformulier goed heeft ingevuld.
 • Uw zorgverzekeraar kan u uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw pgb-aanvraag toelichten. De zorgverzekeraar beslist daarna of een pgb bij u past.
 • Uw zorgverzekeraar moet u op tijd laten weten of ze de aanvraag goedkeuren. Duurt dit te lang? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan dan tijdelijk zorg in natura regelen.

Budget

 • De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft en hoe vaak.
 • Op basis van dit advies - de indicatie - bepaalt uw zorgverzekeraar de hoogte van uw pgb-budget.
 • Zorgverzekeraars bepalen deze pgb-tarieven zelf. Ze staan in de polisvoorwaarden en meestal op de website van zorgverzekeraars.
 • Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverleners uit uw budget. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening gestort.
 • Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. Het is mogelijk dat u een salarisadministratie moet bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan dit voor u doen. Bij een Zvw-budget is dit vrijwillig: u kunt de salarisadministratie ook zelf doen.

Geen eigen bijdrage

Voor wijkverpleging of intensieve kindzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Verrekening openstaande betalingen

De zorgverzekeraar mag het geld van uw pgb verrekenen met openstaande betalingen. Een openstaande betaling is een bedrag dat u nog moet betalen aan de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld de verzekeringspremie. Of zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

 • Als uw verzekeraar een openstaande betaling wil verrekenen, krijgt u misschien minder budget.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties