Zorgverzekeraar

Bij een zorgverzekeraar sluit u een zorgverzekering af. Wordt u ziek of heeft u zorg nodig? Dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekering.

Basisverzekering

 • Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht een basisverzekering. De basisverzekering vergoedt de standaardkosten. Bijvoorbeeld de huisarts, wijkverpleging, het ziekenhuis of de apotheek.
 • Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren die een basisverzekering wil afsluiten. Jong of oud. Ze mogen geen hogere premie vragen als u bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft.
 • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op zorgtoeslag.

Aanvullende verzekering

 • U kunt naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie of de tandarts. De vergoedingen en de premie verschillen per verzekeraar.
 • U kunt de aanvullende verzekering ook bij een andere verzekeraar afsluiten dan de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.
 • Voor een aanvullende verzekering kan de verzekeraar extra eisen aan uw gezondheid stellen. Soms moet u een vragenlijst of verklaring invullen.

Uitzonderingen

 • Militairen in actieve dienst zijn verzekerd via het Ministerie van Defensie.
 • Gevangenen vallen onder een collectieve verzekering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Werkt u in het buitenland? Dan hoeft u mogelijk niet in Nederland verzekerd te zijn. Lees meer hierover.
 • Wilt u vanwege uw geloof niet verzekerd zijn voor zorgkosten? Dan kunt u zich bij de SVB aanmelden als gemoedsbezwaarde. U moet dan een premievervangende belasting betalen.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

 • De premies voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering verschillen per verzekeraar.
 • U kunt elk jaar per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uw huidige zorgverzekering moet u vóór 1 januari opzeggen en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten.
 • Lees tips voor het overstappen naar een andere verzekeraar.

Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar?

 • Heeft u een klacht over uw zorgverzekeraar? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling.
 • Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit is een onafhankelijke organisatie die helpt bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.
 • Bemiddeling kan door de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties