Schoolmaatschappelijk werk (week van de opvoeding)

kids op school

In Zwijndrecht zijn aan alle scholen een school- maatschappelijk werker verbonden. Wij zijn on- derdeel van het Vivera sociaal wijkteam. Maakt u zich zorgen om of heeft u vragen over de ont- wikkeling van uw kind, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om kortdu- rende, laagdrempelige hulpverlening (kosteloos).

Daarnaast bieden we ook groepswerk, zoals; Rots & Water training, sociale vaardigheidstraining (stevig in je schoenen & Tom & Roos) en spel / praatprogramma’s voor kinderen van gescheiden ouders (KIES8-12 jaar, dappere dino’s 6-8 jaar en stoere schildpadden 4-6 jaar).

Aanmelden kan via de intern begeleider van de school of u kunt bellen naar ons algemene nummer 078 - 770 8181

Voor wie? Wanneer Locatie
Alle leeftijden 03 oktober
tot
09 oktober
Hele dag
/