Film over weerbaarheid

Toppie is een enthousiast team van sport- en cultuurcoaches voor kinderen in Zwijndrecht. Zij organiseren allerlei leuke sportieve en culturele activiteiten waar kinderen aan mee kunnen doen onder schooltijd én buiten schooltijd.

Speciaal voor de Week van de Opvoeding hebben ze een special filmpje gemaakt met een aantal oefeningen die je in tweetallen moet doen. Leuk om als ouder/verzorger en kind samen te doen. Hierdoor leer je op een goede manier voor jezelf opkomen, je grenzen aan te geven en respectvol met de ander en de omgeving om te gaan.

Bekijk deze film op www.zwijndrecht.doemeemettoppie.nl
 

Bij u in de buurt

Doe - praat groep van 8 tot 12 jaar
27 oktober 2021

Triple P Oudercursus
10 november 2021

Mama Vita
1 november 2021

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties