Websites voor jonge mantelzorgers

Algemeen

Voor kinderen/ jongeren met een gezinslid met een ernstige ziekte:

  • www.Kankerspoken.nl
    Voor en over kinderen die een vader of moeder hebben met kanker.
  • www.Mskidsweb.nl 
    ​​​​​​​Voor kinderen met een vader of moeder met Multiple Sclerose (MS)

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties