Vrijwilligers

Inzet van een vrijwilliger

Soms kan de inzet van een vrijwilliger u als mantelzorger ontlasten. U kunt hierbij denken aan praktische ondersteuning, maar ook aan sociaal/emotionele ondersteuning en respijtzorg. De vrijwilligers bieden aanvullende ondersteuning op de professionele zorg, hulpverlening en mantelzorg. Na vraagverheldering door de mantelzorgconsulent volgt een ontmoeting met de vrijwilliger om te kijken of er een klik is. Als die er is worden daarna concrete afspraken gemaakt.
 

Regelmaatje

Een Regelmaatje is een speciaal getrainde vrijwilliger die u ondersteunt bij regeltaken en met u meedenkt. Bijvoorbeeld door te helpen bij het invullen van formulieren en een luisterend oor te bieden. De hulp van een Regelmaatje kan kortdurend of langdurend zijn.
 

Contact

Wilt u meer weten over de inzet van een vrijwilliger/ Regelmaatje? Neem dan contact op met mantelzorgconsulent Jorieneke van Drenth via 06 12 96 03 56.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties