Crisis

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis is er sprake van acute onveiligheidsituatie op emotioneel, fysiek of seksueel gebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om oplopende spanningen en conflicten in de relationele sfeer tussen partners onderling of tussen ouders en kinderen of ernstige gevoelens van eenzaamheid en somberheid. 
 

Herkent u zich in bovenstaande, dan kunt u terecht bij;

  • Uw huisarts of huisartsenpost
  • Crisisdienst buiten kantooruren, 0800 1471
  • Binnen kantooruren bij het Vivera sociaal wijkteam, 078 7708181

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties