Wie zijn wij

Uw weet zelf wat goed is voor uzelf of uw gezin. Als u een probleem heeft, past de oplossing die u daar zelf voor vindt vaak het beste. Zo geeft u vorm aan uw eigen leven. Maar wat als het tegen zit en u er zelf niet uit komt? Dan kunt u om hulp vragen bij uw familie, vrienden, kennissen of buren. Net zoals u hen misschien ook wel helpt als zij dat vragen.

Soms is uw probleem zo ingewikkeld, dat uw familie of uw buren u niet kunnen helpen. In dat geval kunt u naar het Vivera Sociaal Wijkteam. Dat is dé toegang tot alle zorg en hulp in Zwijndrecht. De medewerkers het Vivera Sociaal Wijkteam zoeken samen met u naar een goede oplossing.

Het Vivera sociaal wijkteam bestaat uit goed opgeleide hulpverleners. Zij zijn uitgebreid bekend in Zwijndrecht. Daardoor weten zij wat er in onze gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen.

Het team werkt nauw samen met het welzijnswerk, woningbouwverenigingen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, huisartsen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg. Omdat zij samenwerken, weten zij precies wie u het besten kan helpen en hoe.

U krijgt te maken met 1 vast gezicht dat uw aanspreekpunt is. Ook als er meer dan 1 probleem is dat u wilt oplossen. Hij of zij maakt samen met u en uw gezin een plan. En dat voert u samen uit. De medewerker van het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor u zo lang het nodig is.

Het Vivera Sociaal Wijkteam werkt in opdracht van de gemeente Zwijndrecht als samenwerkingsverband van Stichting Jeugdteams ZHZ en MEEVivenz

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties