Wie zijn wij

Uw weet zelf wat goed is voor uzelf of uw gezin. Als u een probleem heeft, past de oplossing die u daar zelf voor vindt vaak het beste. Zo geeft u vorm aan uw eigen leven. Maar wat als het tegen zit en u er zelf niet uit komt? Dan kunt u om hulp vragen bij uw familie, vrienden, kennissen of buren. Net zoals u hen misschien ook wel helpt als zij dat vragen.

Soms is uw probleem zo ingewikkeld, dat uw familie of uw buren u niet kunnen helpen. In dat geval kunt u naar het Vivera Sociaal Wijkteam (Vivera SWT). Dat is dé toegang tot alle zorg en hulp in Zwijndrecht. 

Het Vivera SWT bestaat uit goed opgeleide hulpverleners. Zij zijn uitgebreid bekend in Zwijndrecht. Daardoor weten zij wat er in onze gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen.

Het team werkt nauw samen met het welzijnswerk, woningbouwverenigingen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, huisartsen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg. Omdat zij samenwerken, weten zij precies wie u het beste kan helpen en hoe.

Het Vivera SWT werkt in opdracht van de gemeente Zwijndrecht als samenwerkingsverband van Stichting Jeugdteams ZHZ en MEEVivenz

Mocht u een vraag hebben voor het Vivera SWT dan kunt u via contact  ons aanmeldformulier invullen; ook vind u hier onze verdere contactgegevens. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties