Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat doet de jeugdgezondheidszorg?

De jeugdgezondheidszorg richt zich op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren in Zwijndrecht. De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het Vivera Sociaal Wijkteam. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de ontwikkeling van je kind vanaf de geboorte tot hij of zij 18 jaar is. Daarvoor heb je afspraken op het consultatiebureau en als je kind ouder is bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school.

Je wordt verschillende keren uitgenodigd voor een afspraak, we komen bij je thuis langs of sturen je informatie op. Dat noemen we ‘contactmomenten’.

Hieronder vind je een overzicht van de contactmomenten per leeftijd. Per contactmoment wordt bekeken wanneer het volgende contactmoment zal zijn. In overleg met jou kan worden gekozen om een contactmoment over te slaan of juist een extra contactmoment af te spreken.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties