Samen tegen geldzorgen

Vivera Sociaal Wijkteam helpt je met geldzaken en andere vragen.

Het kan door verschillende oorzaken lastig zijn om jouw administratie op orde te houden of je geldzaken te regelen. Dan is het prettig als je weet waar je terecht kunt voor hulp of advies. Of het nu gaat om het bijhouden van jouw administratie, informatie over regelingen of het voorkomen of verhelpen van schulden. Ook voor deze vragen kunt u bij het wijkteam terecht.

In samenwerking met de Sociale dienst Drechtsteden en de gemeente Zwijndrecht zet het Vivera Sociaal Wijkteam nog een extra stap als het gaat om aanpak van geldzorgen en betalingsachterstanden. Onder de noemer Samen Snel Schulden Vrij en met de inzet van een coördinator ‘Vroeg signalering schulden’ proberen we zo vroeg als mogelijk financiële problemen samen met u zo snel mogelijk op te lossen of zelfs te voorkomen.".

Kijk voor meer informatie op www.samensnellerschuldenvrij.nl. Meld u aan bij het Vivera Sociaal wijkteam of mail naar chantal.vanhemert@stzwijndrecht.nl coördinator ‘Vroeg signalering schulden’

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties