Thuiszorg en wijkverpleging

Thuiszorg (verzorging/verpleging) wordt geregeld via de Zorgverzekeringswet (ZVW) en vergoed vanuit het basispakket. Er hoeft dus geen eigen bijdrage betaald te worden. U kunt Thuiszorg aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bellen met een Thuiszorgorganisatie. Dan komt er een wijkverpleegkundige langs om de indicatie te stellen en dit te melden bij de zorgverzekeraar.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties