Administratie

Er wordt steeds meer van mensen gevraagd als het gaat om het bijhouden van administratie. Steeds meer zaken gaan tegenwoordig digitaal. Het kan al helpen om tips te krijgen over hoe u dit het beste kunt aanpakken. En soms is het prettig als iemand u helpt. Dat kan vanuit het Vivera Sociaal Wijkteam, maar soms is langduriger ondersteuning nodig. Hiervoor kan een vrijwilligersorganisatie zoals Humanitas of Schuldhulpmaatje worden ingeschakeld.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties