Financiële regelingen, kwijtschelding & belastingen

Soms moet u een aanvraag doen voor een bepaalde regeling zoals stichting Leergeld, kwijtschelding of voor de belastingaangifte. Dan kunt u eerst uitzoeken of u recht heeft op een bepaalde regeling of voorziening. U moet ook uitzoeken wat u nodig heeft om deze te kunnen aanvragen. Heel vaak moet u bankafschriften laten zien. Een kopie van uw legitimatiebewijs heeft u meestal ook nodig.Misschien vindt u het moeilijk om uit te vinden of u ergens recht op heeft? Een medewerker van Vivera Sociaal Wijkteam kan u helpen om het uit te zoeken. Daarna doet u zelf of met hulp van bijv Sociale Raadslieden Zwijndrecht de aanvraag.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties