Rondkomen met een krappe beurs

Rondkomen met een krappe beurs is vaak lastig. Zowel de gemeente als de rijksoverheid heeft een aantal regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken, zodat u iets meer geld te besteden heeft. Afhankelijk van inkomen en persoonlijke omstandigheden kunt u een beroep doen op deze regelingen.

De regelingen wijzigen wel eens. Voor actuele informatie kunt u terecht bij de betreffende instantie of contact opnemen met Vivera Sociaal Wijkteam.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties