De Jeugdwet en andere Zorgwetten

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet  vanzelf gaat. 

Voor kinderen en jongeren is er de Jeugdwet. Bekijk alle informatie: Jeugdwet en andere zorgwetten.

 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties