Ik voel me niet veilig

Geweld is er in veel vormen. Schoppen en slaan zijn voorbeelden van lichamelijk geweld. Maar soms is er ook, of juist alleen, sprake van geestelijk geweld. Dan bepaalt je partner bijvoorbeeld voor je wat jij wel of niet mag doen en controleert je. Of iemand kleineert, manipuleert en chanteert je. Of je wordt gedwongen tot seks. Een ander voorbeeld van geestelijk geweld is het zien van geweld bij anderen, bijvoorbeeld als kinderen getuigen zijn van geweld tussen hun vader en moeder.


Misschien voel je je bezorgd, bang, schuldig of beschaamd omdat je hiermee te maken hebt. Je weet niet hoe je dit kunt stoppen. Geweld stopt bijna nooit vanzelf. Daarom is het belangrijk dat je hulp zoekt! Of jij nu degene bent die pijn gedaan wordt, of degene die de ander pijn doet, of allebei.


Bespreek je situatie met iemand die je vertrouwt. Het lucht vaak op als je praat met iemand over je situatie. Je bent niet langer alleen met je probleem. De ander kan met je meedenken en je helpen. Dit kan iemand zijn die dichtbij je staat, je huisarts, Veilig Thuis of iemand van het wijkteam.


Op de website www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl kun je meer informatie vinden wat je kunt doen als je zelf te maken hebt met huiselijk geweld of vermoedens hebt van geweld bij iemand anders. Je kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen (078 633 49 80) voor advies of een luisterend oor. Ook de politie ondersteunt bij huiselijk geweld (0900 8844). Als elke seconde telt, bel dan 112.


Wil je graag met iemand van het Vivera Sociaal Wijkteam praten of jouw situatie? Wij bieden een luisterend oor en werken samen met jou aan een oplossing. Bel, mail ons of kom langs op een van onze spreekuren.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties