Crisis (wonen)

Safegroup  biedt opvang voor mannen, vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn of bedreigd worden met huiselijk geweld, of om andere reden in een knelsituatie zitten. Dit kan in Dordrecht zijn als het veilig is, anders wordt er elders in Nederland een plek gezocht. Binnen de opvang zullen hulpverleners u en uw eventuele kinderen ondersteunen en  een plan van aanpak maken voor de toekomst, wat moet leiden tot een nieuwe zelfstandige en veilige woonruimte.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties