Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling brengt partijen aan tafel, creëert begrip voor elkaars standpunten en stimuleert het zoeken naar een duurzame oplossing. Dit verbetert het leefklimaat in de straat en in de buurt.

Buurtbemiddeling is voor inwoners van onder andere Zwijndrecht en Heerjansdam, die in een conflictsituatie zitten met hun buren. Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk, neutraal, vertrouwelijk en vrijwillig.
 

Om wat voor conflicten gaat het?

Geluidsoverlast, tuinerfafscheidingen, overlast door kinderen of huisdieren, pesterijen, vernielingen, rommel, stank, vuil rond de woning of parkeeroverlast. Buurtbemiddeling is niet voor mishandeling, strafbare feiten, buitensporige agressie, crisissituaties, onenigheid in familiesfeer of met instanties, alcohol, drugs of psychiatrische problematiek.
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem dan contact op met de coördinator, T 078 7508900 of mail naar buurtbemiddeling@meeplus.nl.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties