Zorgen en overlast (wonen)

Ervaart u overlast van uw buren? U kunt een melding doen bij de woningbouwcorporatie. Uiteraard kunt u het ook melden bij de wijkagent.

Daarnaast kan men ook terecht bij het meldpunt zorg en overlast wanneer u zich zorgen maakt over een ander. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 078-7708504

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties