Aanleunwoningen

Een aanleunwoning is een (huur)woning voor ouderen. U woont er zelfstandig. U kunt gebruik maken van de zorg en de service van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt.
U heeft een zorgindicatie nodig om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning. Wilt u meer weten over aanleunwoningen en/of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met de wijkverpleegkundige van uw eigen thuiszorgorganisatie. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties