Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Dit kan in een instelling zijn als er 24 uur toezicht nodig is. Of het kan een vorm van zelfstandig wonen zijn als begeleiding op afstand of op afroep afdoende is. U betaalt voor beschermd wonen een eigen bijdrage. Als er een indicatie afgegeven wordt door de WMO, kijken zij ook samen met u naar zinvolle dagbesteding.
 

Er zijn drie vormen beschermd wonen mogelijk:

  • Zelfstandig wonen met begeleiding op afstand. De begeleiding is 24 uur per dag oproepbaar.
  • Groepswonen met begeleiding op afstand. Het kan gaan om een kleine woongroep van maximaal 6 personen of een grotere woongroep van maximaal 12 personen. Dit hangt af van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden en de beschikbaarheid van de betreffende groepsgroottes. De begeleiding is 24 uur per dag oproepbaar.
  • Groepswonen met 24-uurs begeleiding op locatie: u woont in een zorginstelling, in een woongroep van maximaal 12 personen of in een woongroep met meer dan 12 personen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Gaat u in een huis of instelling wonen? En heeft u daar blijvend 24 uur per dag zorg nodig? Dan kunt u Wlz-zorg aanvragen bij het CIZ.

Wilt u beschermd wonen via de WMO aanvragen, kijk dan voor meer informatie op https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/beschermdwonen 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties