Sociale huurwoning

In Zwijndrecht en Heerjansdam worden sociale huurwoningen verhuurd door de woningbouwcorporaties Woonkracht 10, Trivire en Woningbouwvereniging Heerjansdam. Op de websites van deze corporaties kunt u informatie vinden over openingstijden, adressen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een woning.

Door middel van een inschrijving bij stichting Woonkeus Drechtsteden, kunt u reageren op woningen. Een inschrijving kost €22,50 (prijspeil 2020) en jaarlijks €15 verlengingskosten.

Stichting Woonkeus werkt met een puntensysteem. Hoe langer men ingeschreven staat, hoe meer kans u maakt om in aanmerking te komen voor een woning.
 

Huurachterstand

Het Vivera sociaal wijkteam heeft een convenant met de woningbouwcorporaties in Zwijndrecht. De corporaties mogen huurachterstanden van minimaal 2 maanden melden bij het Vivera sociaal wijkteam. Medewerkers proberen in contact te komen met de bewoners om samen tot een oplossing te komen en een huisuitzetting te voorkomen.
 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten van een woning. Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om in aanmerking te komen. Huurtoeslag wordt aangevraagd via de Belastingdienst.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties