Dak- en thuisloos

Wat te doen bij (dreigende) dak- of thuisloosheid

U bent dakloos:

  • U heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats;
  • U heeft geen adres om te wonen of te logeren;
  • U staat niet op een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

U bent thuisloos;

  • U wisselt steeds van onderdak of woonplaats.
    (Een thuisloze staat soms wel ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid van u of kennis waar u het meest overnacht. Of dit is de plek waar uw spullen staan).

Bent u (bijna) dak- of thuisloos?

U kunt voor hulp, advies en begeleiding en het aanvragen van een briefadres terecht bij het Vivera sociaal wijkteam van Zwijndrecht. Wij willen u helpen bij het verbeteren van uw situatie en het opbouwen van een stabiel bestaan. We willen voorkomen dat u dakloos wordt en bieden u veilige opvang en ondersteuning.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden?

In onze gemeente kunt u (tijdens kantoortijden) bellen met het Vivera Sociaal Wijkteam 078-7708181, stuur een mail naar info@stzwijndrecht.nl of kom langs bij een van onze spreekuren.

U heeft direct onderdak nodig en bent al dakloos

  1. Bent u alleenstaand en jonger dan 23 jaar, of bent u ouder(s) met kind(eren) neem dan contact op met het Vivera sociaal wijkteam 078-7708181 of info@stzwijndrecht.nl
  2. Bent u alleenstaand en ouder dan 23 jaar dan kunt u zich melden bij het Leger des Heils https://www.legerdesheils.nl/ik-zoek-hulp

Geweld in huis

Als u niet veilig thuis kunt wonen, dan kunt u mogelijk hulp krijgen. https://www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl of 0800-2000.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties