Voorrangsregeling

In Zwijndrecht kunt u in een zeer beperkt aantal situaties in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring voor toewijzing voor een sociale huurwoning.


Zie bijgevoegde flyer met de voorwaarden


Als u na het beantwoorden van de vragen tot de conclusie komt dat u mogelijk in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met Bureau Voorrang van de gemeente Dordrecht. U belt hiervoor naar de Stadswinkel Dordrecht en maakt een telefonische afspraak met Bureau Voorrang. Zij behandelen ook aanvragen voor de bewoners van Zwijndrecht.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties