Second opinion

In de jeugdwet is er geen recht op een second opinion, maar een gemeente kan er zelf voor kiezen
om een second opinion mogelijk te maken. In onze regio (samenwerkende gemeenten Zuid-Holland
Zuid) hebben ouders de mogelijkheid om te vragen om een second opinion. Zoals ook vastgelegd in
de verordening Jeugdhulp. Bekijk alle informatie: Second opinion, informatie voor cliënten

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties