Training 'stevig in je schoenen'

Er zijn kinderen die wat verlegen en onzeker zijn, waardoor ze het risico lopen om buiten de groep te vallen. Om kinderen te leren hoe ze op een goede manier contact kunnen leggen en kunnen houden, is er voor heb buiten schooltijd een cursus. Om ouders de gelegenheid te geven hun kind te ondersteunen worden ze bij de cursus betrokken met een ouderbijeenkomst, ‘post voor ouders’ en een evaluatiegesprek.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties