Websites voor jonge mantelzorgers

Algemeen

Voor kinderen/ jongeren met een gezinslid met een ernstige ziekte:

  • www.Kankerspoken.nl
    Voor en over kinderen die een vader of moeder hebben met kanker.
  • www.Mskidsweb.nl 
    ​​​​​​​Voor kinderen met een vader of moeder met Multiple Sclerose (MS)

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties