Mantelzorgers

Zorgt u onbetaald en langdurig voor een familielid of goede vriend? Dan bent u misschien wel mantelzorger. Als mantelzorger zorgt u voor iemand met een ziekte of beperking waar u een persoonlijke band mee heeft. Met deze eenvoudige test kunt u erachter komen of u mantelzorger bent.

Vanzelfsprekend

Voor iemand zorgen is toch normaal en logisch? Waarom word ik ‘mantelzorger’ genoemd? Het is beide. Mantelzorg is vanzelfsprekend én het mag een naam hebben. Bijvoorbeeld om hulpverleners te wijzen op de belangrijke rol die u heeft als mantelzorger. Of om wensen en behoeften van mantelzorgers in kaart te kunnen brengen en op te komen voor uw belangen. Maar ook een mogelijkheid om waardering uit te spreken voor wat u doet.

Vele soorten mantelzorg

Vaak denken mensen bij mantelzorg aan de zorg voor een ouder of partner. Het is breder dan dat. Mantelzorg is ook de meer dan gebruikelijke zorg voor bijvoorbeeld een zorgintensief kind of een broer of zus. Situaties zijn divers en vaak uniek. 

Positieve kanten

Mantelzorg kan mooi zijn en helpen geeft een goed gevoel. Ook kan het de relatie met uw dierbare hechter maken. Zorg brengt mensen vaak dichter bij elkaar. Mantelzorgen kan een zingevende, liefdevolle levenservaring zijn.

Zelfzorg

Daarnaast zijn er ook kanten die veel tijd en energie kosten. Mantelzorg kan veel inspanning vragen en zwaar zijn. Overbelasting komt regelmatig voor bij mantelzorgers. Daarom is zelfzorg nodig om het goed vol te kunnen houden. Het klinkt als een open deur, maar het is echt waar. U kunt alleen goed voor een ander zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Wij geven u tips.

Mantelzorgbijeenkomsten en cursussen

De mantelzorgconsulenten organiseren meerdere keren per jaar themabijeenkomsten voor mantelzorgers en verschillende cursussen waaronder Balans in Zorg. Kijk in de agenda voor meer informatie. 

De mantelzorgpas

Veel gemeenten geven een blijk van waardering aan mantelzorgers. Het is landelijk afgesproken dat de waardering aangevraagd kan worden in de woonplaats van degene die zorg ontvangt. De mantelzorger zelf hoeft niet per se in Zwijndrecht te wonen. De richtlijn is minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verlenen aan een familielid, naaste of vriend. Per huishouden (adres) mag één pas aangevraagd worden. De Vivera mantelzorgpas kan aangevraagd worden op www.zwijndrechtpas.nl.

Inschrijven als mantelzorger 

Door het aanvragen van de mantelzorgpas gaat u akkoord met inschrijving bij Vivera/MEE Mantelzorg. U ontvangt dan 3x per jaar het MantelMEE magazine (regionaal blad) en elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. Als u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u dat altijd doorgeven. Ook als u geen pas heeft aangevraagd, kunt u zich inschrijven als mantelzorger (ongeacht de woonplaats van de verzorgde) bij MEE Mantelzorg. Meer informatie vindt u op www.meemantelzorg.nl.

Mantelzorgondersteuning

Het voorkomen van overbelasting en ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk. De medewerkers van het Vivera Sociaal Wijkteam denken graag met u mee als u vragen of zorgen heeft. Zij zijn op kantooruren bereikbaar via 078-770 81 81 en info@stzwijndrecht.nl. Ook kunt u naar het inloopspreekuur. De medewerkers kunnen bovendien een beroep doen op de mantelzorgconsulenten van MEE mantelzorg.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties