Werkstress verminderen en een burn-out voorkomen

Ervaart u vaak stress van uw werk? Dan bent u niet de enige. Ruim 1,3 miljoen Nederlanders geven aan hier regelmatig last van te hebben en het is de oorzaak van een kwart van alle langdurige ziekmeldingen. Hoe komt het dat zoveel mensen hier last van hebben en wat kunt u zelf doen om een burn-out te voorkomen?

Werkstress werd lang gezien als iets waar alleen ‘zwakke mensen’ last van hebben. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar werkstress en is dat beeld veranderd. Het blijkt namelijk dat 90 procent van de werknemers wel eens stress ervaart.


Wat is stress?

Wanneer mensen door de omstandigheden om hen heen het signaal krijgen dat ze snel moeten handelen, gaat het lichaam daar op in door adrenaline aan te maken, de hartslag te verhogen en de spieren aan te spannen. Deze stressreactie helpt ons om te bepalen wat er moet gebeuren en direct te handelen. Dit is dus een uitstekend instinct dat de mens al eeuwenlang helpt om in gevaarlijke en kritieke situaties te overleven. 

Maar als deze reactie van het lichaam langdurig of te vaak wordt getriggerd, wordt die staat van spanning ongezond. Ons lichaam kan niet de hele tijd klaar staan om te handelen. De energie en de reserves van het lichaam raken uitgeput en we worden moe, angstig of zelfs ziek. Wanneer die druk van buiten vooral wordt getriggerd of door het werk, spreken we van werkstress. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als u meer werk toebedeeld krijgt dan u in het aantal werkuren kunt behandelen of wanneer u door afwezigheid van een collega ook zijn of haar taken moet overnemen. Het kan ook ontstaan wanneer de sfeer op het werk niet goed is, wanneer collega’s u pesten of buitensluiten of wanneer u een conflict heeft met een leidinggevende.
 

Klachten als gevolg van langdurige stress

Het gevolg van werkstress is dat uw mo­ti­vatie en productiviteit steeds lager worden. Het begint met het gevoel nooit klaar te zijn met werken of steeds vaker een foutje te maken doordat u het overzicht niet meer heeft. Na een tijdje merkt u dat u niet meer met plezier naar uw werk gaat en aan het einde van de dag nooit met een tevreden gevoel naar huis gaat. Uiteindelijk kan langdurige werkstress leiden tot een heleboel lichamelijke en psychische klachten zoals hoofdpijn, klachten van rug en nek, hartkloppingen, hyperventilatie, paniekaanvallen en uiteindelijk zelfs een depressie of burn-out. In die laatste gevallen komen mensen vaak langdurig in de ziektewet terecht.
 

Wacht niet en ga direct in gesprek met uw leidinggevende

Om dit te voorkomen is het dus belangrijk dat u regelmatig bij uzelf checkt of de hoeveelheid druk die u van uw werk ervaart niet te hoog is en of het gaat om een korte periode van druk of dat dit eigenlijk voortdurend is. Wanneer u merkt dat de druk die u ervaart te hoog is of te lang duurt, moet u dit eigenlijk direct aangeven bij uw leidinggevende. Belangrijk hierbij is dat het dus niet gaat om de vraag: IS er teveel druk, maar ERVAART u teveel druk. Hoewel dit gevoel dus heel persoonlijk is zal een goede werkgever uw signaal altijd serieus nemen en met u op zoek gaan naar oplossingen. 
 

Een beetje stress is prima; teveel is altijd slecht

Als u bang bent dat uw leidinggevende hier geen begrip voor zal tonen, zoek dan naar iemand binnen de organisatie die dat wel zal doen zoals een HR-manager of vertrouwenspersoon. Belangrijk is dat u niet denkt dat, als u maar hard genoeg werkt en lang genoeg volhoudt, het wel over zal gaan. Een beetjes stress op zijn tijd is niet erg en kan zelfs tot betere prestaties leiden. Maar teveel of te lang zal het vrijwel altijd leiden tot klachten, ziekte of uitval. Daar is niemand bij gebaat en dus is het belangrijk dat u op tijd aangeeft wanneer het teveel wordt.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties