School Maatschappelijk Werk

Wat doet het school maatschappelijk werk?

Aan iedere basisschool of middelbare school is een school maatschappelijk werker (SMW) verbonden. Dus ook aan de school waar jouw kind op zit. Soms kan het zo zijn dat je je zorgen maakt om je kind of je wilt gewoon iets bespreken. Je kunt hierbij denken aan opvoedingsvragen, ontwikkeling van het kind, gedragsproblemen, informatie over hulpverlenende organisaties en zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van je kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan met pesten).

Bij het school maatschappelijk werk kun je terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders, school en aan de kinderen zelf.
 

Voorbeelden van hulpvragen

  • Mijn zoon Dion (9 jaar) wordt vaak gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen?
  • Sara (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan. Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
  • De tante van Jamila (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  • Jan (6 jaar) weigert ’s avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig van. Wat is er aan de hand?
  • Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?
     

Hoe werkt de school maatschappelijk werker binnen het Vivera Sociaal Wijkteam?

Vragen om hulp of advies kan soms een grote stap zijn. Het is dan prettig om van tevoren al te weten wat je kunt verwachten. 

Informatie over school maatschappelijk werk of aanmelden kan via het Vivera Sociaal Wijkteam of via de school van jouw kind.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties