Wijkverpleegkundigen

In het Vivera sociaal wijkteam werken ook wijkverpleegkundigen. Bij hen kunt u terecht met vragen over gezondheid, ziekte en een gezonde levenswijze. Wijkverpleegkundigen kunnen u ook helpen met het vinden van passende zorg en hulpverlening.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties