Hulp bij post

We krijgen allemaal veel post binnen van allerlei bedrijven en instellingen. Brieven en rekeningen zijn niet altijd duidelijk. Het is goed om binnen uw eigen omgeving te kijken wie u hierbij kan helpen. Heeft u bijvoorbeeld iemand in uw familie of iemand in uw buurt die hier goed in is? Vraag die persoon dan om u te helpen.

Bij Vivera Sociaal Wijkteam kunt u ook terecht met vragen over onder andere de post die u krijgt en niet begrijpt. U kunt uitleg krijgen en iemand kan met u kijken naar wat er verder moet gebeuren met de post die u heeft gekregen.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties